Skip to main content

GitProvider

No description

enum GitProvider {
GITHUB
GITLAB
BITBUCKET
}

Values

GITHUB

GITLAB

BITBUCKET